Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Dåligt vattentryck pga akut underhållsarbete 19/9. Se Driftsinformation

Bredbandsbolaget

Hyresgäst ska felanmäla till Bredbandsbolaget 0770-777 000 alla dagar kl 8.00-22.00

 

kundarende@bredband.com

supportarende@bredband.com