Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Varning! Vi har uppmärksammats på att det just nu går runt personer i våra fastigheter och vill kontrollera element. Dessa personer kommer inte från Hoforshus och är heller inte anlitade av Hoforshus för att göra detta! Läs mer under Nyheter!

Felanmälan

 

Fel och störningar 

Ordinarie öppettider

Kundtjänst

Måndag – fredag 7.00 – 12.00 13.00 – 15.00

Du kan göra felanmälningar på webben dygnet runt via http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Hy/Errend.aspx

Fel och störningar under kontorstid kan också anmälas via telefon på nummer
0290-77 18 40.

Öppettider: måndag-fredag 08.00-12.00

Akuta ärenden övriga tider anmäls via telefon på journummer 026-10 38 00

 

Andra ärenden

Utelåsning
Utelåsning måndag-fredag kl 08.00-12.00, ring 0290-77 18 40
Vid utelåsning utanför kontorstid, ring 026-10 38 00
Se även Dörröppning

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang eller IP-telefoni, kontakta din leverantör. Mer information hittar du under Bredband.

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, se även Telenor. För mer information om utbud, se TV och internet.

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till webmaster.