Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överenskommelse om justering av hyror för 2020. Läs vidare under Nyheter.

Felanmälan

 

Fel och störningar 

Du kan göra felanmälningar på webben dygnet runt via http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Hy/Errend.aspx

 

Du kan även ringa vardagar mellan kl 8.00-9.00, 9.15-12.00 tel 0290 - 77 18 40

Akuta ärenden övriga tider anmäls via telefon på journummer 026-10 38 00

 

Andra ärenden

Utelåsning

Utelåsning vardagar kl 08.00-9.00, 9.15-12.00, 0290-77 18 40

Utelåsning övrig tid, tel 026-10 38 00

Se även Dörröppning

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang eller IP-telefoni, kontakta din leverantör. Mer information hittar du under Bredband.

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, se även Telenor. För mer information om utbud, se TV och internet.

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till webmaster.