Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Pga rådande omständigheter med corona-viruset har kontoret väldigt begränsad bemanning. * Idag har avier för hyran som avser april delats ut. Tyvärr även avier till er som har autogiro. Se vidare info under Nyheter

Felanmälan

 

Fel och störningar 

Du kan göra felanmälningar på webben dygnet runt via http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Hy/Errend.aspx

 

Du kan även ringa vardagar mellan kl 8.00-9.00, 9.15-12.00 tel 0290 - 77 18 40

Akuta ärenden övriga tider anmäls via telefon på journummer 026-10 38 00

 

Andra ärenden

Utelåsning

Utelåsning vardagar kl 08.00-9.00, 9.15-12.00, 0290-77 18 40

Utelåsning övrig tid, tel 026-10 38 00

Se även Dörröppning

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang eller IP-telefoni, kontakta din leverantör. Mer information hittar du under Bredband.

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, se även Telenor. För mer information om utbud, se TV och internet.

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till webmaster.