Felanmälan

 

Felanmälan via webben
dygnet runt genom att logga in på Mitt boende.

Felanmälan telefon
måndag - fredag ​​kl 08.00-09.00 och 09.15-12.00 

0290-77 18 40

Akuta fel
efter kl 12.00 samt helg 
026-10 38 00

Trygghetsjour och utelåst
måndag - fredag ​​kl 08.00-09.00 och 09.15-12.00 
0290-77 18 40
efter kl 12.00 samt helg 
026-10 38 00

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang 
eller 
IP-telefoni  kontakta din leverantör.

Bredbandsbolaget
Kontakta Bredbandsbolaget.

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, även  Telenor .

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till  webbansvarig  .

Fel och störningar 

Du kan göra felanmälningar  på webben  dygnet runt via  http://bohos.hoforshus.se/incitxpandWeb02297_1/Internet/Hy/Errend.aspx

Du kan även ringa vardagar mellan kl 8.00-9.00, 9.15-12.00 tel 0290 - 77 18 40

Akuta ärenden övriga tider  anmäls via telefon på journummer 026-10 38 00

 

Andra ärenden

Utelåsning

Utelåsning vardagar kl 08.00-9.00, 9.15-12.00, 0290-77 18 40

Utelåsning övrig tid, tel 026-10 38 00

Se även Dörröppning

Bredband
Vid problem med bredbandsabonnemang eller IP-telefoni, kontakta din leverantör. Mer information hittar du under Bredband .

Telenor
Kontakta Telenor på tel 020-222 222, även Telenor . För mer information om utbud, se TV och internet .

Hemsida
Frågor om vår hemsida e-postas till webbansvarig .