Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Pga rådande omständigheter med corona-viruset har kontoret väldigt begränsad bemanning. * Idag har avier för hyran som avser april delats ut. Tyvärr även avier till er som har autogiro. Se vidare info under Nyheter

Snöröjning

Har du frågor angående snöröjningen?

Ring 0290 - 77 18 01, måndag-fredag mellan kl 7-16.