Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överenskommelse om justering av hyror för 2020. Läs vidare under Nyheter.

Snöröjning

Har du frågor angående snöröjningen?

Ring 0290 - 77 18 01, måndag-fredag mellan kl 7-16.