Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överenskommelse om justering av hyror för 2020. Läs vidare under Nyheter.

Student

Högskolestudentrabatt

Hoforshus har beslutat om en högskolestudentrabatt. För att få denna gäller följande:

  • Beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden. (CSN)

  • På detta beslut framgår studietakten

  • Rabatten på hyran utgår från studietakten vilket betyder att studenten erhåller full rabatt vid en 100 % studietakt. Är studietakten 50 % erhålls 50% av rabatten osv. 

Rabattens storlek

Rabattens storlek gäller oavsett storlek på lägenhet och rabatten gäller endast på lägenhetsinnehavaren. Rabatten är utformad i en trappstegsmodell med högre rabatt i början av studietiden enligt följande:

  • År 1: 40 %

  • År 2: 30 %

  • År 3: 20 %

  • År 4: 10 % 

Rabatten reduceras enligt ovan med den studietakt som studenten har. Studenten ska på uppmaning från Hoforshus uppvisa beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden. (CSN).