Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Student

Högskolestudentrabatt

Hoforshus har beslutat om en högskolestudentrabatt. För att få denna gäller följande:

  • Beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden. (CSN)

  • På detta beslut framgår studietakten

  • Rabatten på hyran utgår från studietakten vilket betyder att studenten erhåller full rabatt vid en 100 % studietakt. Är studietakten 50 % erhålls 50% av rabatten osv. 

Rabattens storlek

Rabattens storlek gäller oavsett storlek på lägenhet och rabatten gäller endast på lägenhetsinnehavaren. Rabatten är utformad i en trappstegsmodell med högre rabatt i början av studietiden enligt följande:

  • År 1: 40 %

  • År 2: 30 %

  • År 3: 20 %

  • År 4: 10 % 

Rabatten reduceras enligt ovan med den studietakt som studenten har. Studenten ska på uppmaning från Hoforshus uppvisa beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden. (CSN).