Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Från och med 26 april klassar vi upp de enskilda vägarna. ~~

Student.png

Studentrabatt för dig som studerar på högskola

Hur får jag min rabatt?

För att få rabatt på hyran behöver du uppvisa beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) där din studietakt framgår. Rabatten på hyran utgår från studietakten och innebär att du får full rabatt vid 100% studietakt. Är studietakten 50% får du 50% av rabatten o s v. 

Hyresrabattens storlek

Rabattens storlek tillämpas oavsett storlek på lägenhet och gäller endast lägenhetsinnehavaren. Rabatten är utformad i en trappstegsmodell med högre rabatt i början av studier enligt följande:

  • År 1: 40%

  • År 2: 30%

  • År 3: 20%

  • År 4: 10% 

Rabatten reduceras enligt ovan med den studietakt som studenten har. Studenten ska på uppmaning från Hoforshus uppvisa beslut om studiestöd från Centrala Studiestödsnämnden  (CSN).