Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Varning! Vi har uppmärksammats på att det just nu går runt personer i våra fastigheter och vill kontrollera element. Dessa personer kommer inte från Hoforshus och är heller inte anlitade av Hoforshus för att göra detta! Läs mer under Nyheter!

Ungdomsrabatt

Flytta hemifrån?

Vi har hyresrabatt på 1 rok & 2 rok

Samt 1 månads uppsägningstid.

Rabatten för år 2019 är enligt nedan:

Född 2001  18 år fyllda 30%

Född 2000  19 år fyllda 30%

Född 1999  20 år fyllda 30%

Född 1998  21 år fyllda 25%

Född 1997  22 år fyllda 20%

Född 1996 23 år fyllda 15%

Född 1995  24 år fyllda 10%

Född 1994  25 år fyllda   5%