Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Inbjudan till Trygghetsvandring 23 Oktober kl 18:00-20:00, se Nyheter

Ungdomsrabatt

Flytta hemifrån?

Vi har hyresrabatt på 1 rok & 2 rok

Samt 1 månads uppsägningstid.

Rabatten för år 2019 är enligt nedan:

Född 2001  18 år fyllda 30%

Född 2000  19 år fyllda 30%

Född 1999  20 år fyllda 30%

Född 1998  21 år fyllda 25%

Född 1997  22 år fyllda 20%

Född 1996 23 år fyllda 15%

Född 1995  24 år fyllda 10%

Född 1994  25 år fyllda   5%