Ungdomsrabatt

Flytta hemifrån?

Vi har hyresrabatt på 1 rok & 2 rok

 

Vid årsskiftet upphör förmånen med 1 månads uppsägningstid för dig som har ungdomsrabatt.
Från och med 1 januari 2020 är det 3 månaders uppsägningstid då du ska flytta.

 

Rabatten för år 2019 är enligt nedan:

Född 2001  18 år fyllda 30%

Född 2000  19 år fyllda 30%

Född 1999  20 år fyllda 30%

Född 1998  21 år fyllda 25%

Född 1997  22 år fyllda 20%

Född 1996 23 år fyllda 15%

Född 1995  24 år fyllda 10%

Född 1994  25 år fyllda   5%