Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Ungdomsrabatt

Flytta hemifrån?

Vi har hyresrabatt på 1 rok & 2 rok

Samt 1 månads uppsägningstid.

Rabatten är enligt nedan:

Född 2000  18 år fyllda 30%

Född 1999  19 år fyllda 30%

Född 1998  20 år fyllda 30%

Född 1997  21 år fyllda 25%

Född 1996  22 år fyllda 20%

Född 1995 23 år fyllda 15%

Född 1994  24 år fyllda 10%

Född 1993  25 år fyllda   5%