Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Ungdomsrabatt

Flytta hemifrån?

Vi har hyresrabatt på 1 rok & 2 rok

 

Vid årsskiftet upphör förmånen med 1 månads uppsägningstid för dig som har ungdomsrabatt.
Från och med 1 januari 2020 är det 3 månaders uppsägningstid då du ska flytta.
Tyvärr ligger det felaktig information på andra ställen på vår hemsida ang detta vilket vi beklagar.
Arbete med rättning av information pågår.

Rabatten för år 2020 är enligt nedan:

Född 2002  18 år fyllda 30%

Född 2001  19 år fyllda 30%

Född 2000  20 år fyllda 30%

Född 1999  21 år fyllda 25%

Född 1998  22 år fyllda 20%

Född 1997 23 år fyllda 15%

Född 1996  24 år fyllda 10%

Född 1995  25 år fyllda   5%