Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

En trygg och trivsam sommar

Att bo i flerfamiljshus innebär möjligheter till en fin gemenskap med goda grannar. Det ställer dock krav på hänsyn och ömsesidig respekt. Här finner du lite regler som skapar en tryggare och trivsammare sommar för alla.

 

Studsmattor

Studsmattor i bostadsområdet är endast tillåtet på den egna tomten och det ska finnas skydd så att inga obehöriga kan ta skada. Du ansvarar själv för säkerheten och för att dina grannar inte störs eller kommer till skada. Felaktigt uppställda studsmattor ska omedelbart tas bort vid anmodan.

 

Pool

Av säkerhetsskäl är Hoforshus restriktiva mot uppställning av pooler på våra bostadsområden. Det ska finnas ett staket som är minst 90 centimeter högt och som barn inte kan klättra på eller krypa under. En grind i ett sådant staket bör ha säkerhetsbeslag eller liknande så att små barn inte kan öppna den. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika. Du ansvarar själv för säkerheten och för att dina grannar inte störs eller kommer till skada.

 

Grillning

Grilla gärna, men inte på balkongen eller nära huset. I marklägenheter är det tillåtet att grilla på uteplatsen om grillen placeras så att grannar inte störs av lukten och att det inte finns risk för brand.

 

Husdjur

Använd koppel, rasta inte hunden var som helst och plocka upp efter den. Om du har katt ska du hålla den under uppsikt och se till att den inte förorenar trädgårdar, lekplatser och grannarnas altaner.

 

Störande grannar

Det bästa sättet är att tala med grannen. Om detta inte hjälper kan du under kontorstid kontakta vår felanmälan på 0290-77 18 40. Om störningen sker utanför kontorstid ringer du 026-103800. Ditt namn lämnas inte ut av någon.

 

Fest

Ska du ordna en fest? Meddela dina grannar några dagar innan. Du får dock inte uppträda så att du stör de andra hyresgästerna oavsett tidpunkt. Som lägenhets­innehavare ansvarar du för dina besökares uppträdande.