Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

Rg 9

Huvudkontor

Vårt huvudkontor finns på Rönningsgatan 9 i Hofors

Telefonnummer
0290-77 18 00

E-post
info@hoforshus.se

Postadress
Box 153, 813 23 Hofors

Fakturadress
Box 153, 813 23 Hofors

Organisationsnummer
556477-3710