Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Pga rådande omständigheter med corona-viruset har kontoret väldigt begränsad bemanning. * Idag har avier för hyran som avser april delats ut. Tyvärr även avier till er som har autogiro. Se vidare info under Nyheter

Error loading MacroEngine script (file: displayMedia.cshtml)

Upphandlingar

Aktuella upphandlingar finner du på www.inkopgavleborg.se.