Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

Nyheter

2021-05-12

Under vecka 20 påbörjas dikning längs vägarna i Hoo, Sotarskär och Rönningen. Framkomligheten kan vara begränsad vid dikningsarbetena.

 

2021-04-28

Under vecka 18 påbörjas sandupptagningen i Torsåker.

 

2021-04-22

Från och med 26 april klassas de enskilda vägarna upp.

 

2021-04-12

Under vecka 16 inleds arbetet med att hyvla våra grusvägar

.

2021-04-12

Ny telefontid på Bostadsförmedlingen! Från och med idag när du oss måndag-fredag ​​kl 10-12.

 

2021-03-19

På måndag inleds arbetet med att ta upp sanden på våra gator, skolgårdar m m.

 

2021-03-01

Alla enskilda vägar i Hofors kommun är från och med 2021-03-08 nedklassade till 4 ton bruttovikt.

Skyltar finns uppsatta på aktuella vägar. För transport med fordon med en bruttovikt som överstiger 4 ton så krävs tillstånd från Hoforshus gatuansvariga, som bedömer om viss utdelning kan komma att ges eller ej.

Sophämtningen kommer inte att beröras under nedklassningen.

Har du frågor? Ring 0290-771810 eller mejla till  info@hoforshus.se

 

 

2021-02-22

Dags att flytta till något eget?
Just nu har vi många 1: eller och 2: eller lediga - flera av dem med möjligheten till omgående inflytt! Kolla här:  http://bohos.hoforshus.se/.../Bk/VacantResidenceList.aspx
Är du mellan 18-25 år? Då ger vi dig ungdomsrabatt, läs mer här: https://www.hoforshus.se/hyresgaest.../betala/ungdomsrabatt/

2021-02-01

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överskommelse för justering av hyror för 2021. Parterna har kommit överens om att utgående hyror för bostäder höjs med 1,5 procent från den 1 mars 2021.

2021-01-22

Vi har uppdaterat vår information om vinterväghållning. Läs mer under rubriken Trafik och infrastruktur .

2020-11-17

För att bidra till minskad smittspridning av coronaviruset har vi längt kundtjänst för obokade besökare. Boka tid på tel 0290-771800. Du når oss som vanligt på telefon och mejl.

2020-11-02

Vi har en ny tjänst där du enkelt kan felanmäla problem vid vägar, gator och gatubelysning. Den heter Fixa min gata och du hitta den under rubriken Trafik och infrastruktur.

2020-08-21

Just nu har vi ett högt tryck på bostadsförmedlingens tjänster. Det skapar att det kan vara svårt att komma fram på telefontiden mellan kl 8-9. Det enklaste sättet att komma i kontakt med oss ​​är att skicka ett mejl till uthyrning@hoforshus.seVar noga med tala om vad du vill och att ange dina kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig. 

Om du söker lägenhet måste du först och främsta registrera dig på vår hemsida www.hoforshus.se . Där anger du måste slag boende du vill ha.

Från första dagen du registrerat dig samlar du kö-poäng. Poängen avgör din möjlighet till att få bara den lägenhet du önskar.

 
www.hoforshus.se ser du vilka lägenheter som erbjuds bara nu och där kan du även anmäla ditt intresse.

 

2020-06-12

Hyresrabatt april, maj och juni 2020 för företag i utsatta branscher

Du företagare som hyr lokaler av Hoforshus AB och som tillhör snabbställda branscher enligt nedan, kan ansöka om rabatt och börja anstånd för hyresbetalningar. För varje ansökan gör en enskild bedömning som betyder att ingen generell rabatt utgår.

Vi kommer endast att handlägga ansökningar från företag med rätt SNI-kod. För att vi med säkerhet ska veta att vi kommer att få alla beslut och underskrifter klara senast 30 juni 2020, måste vi ha alla ansökningshanteringar hos oss senast fredag ​​17 juni 2020.  

För mer information kontakta info@hoforshus.se

Information om förordningen: https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher/

Specifikation över fastställda branscher: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/stod-for-sankta-hyror-i-utsatta-branscher.html

 

2020-05-07

Hantering av arbetsorder under Corona-pandemin

Arbetsorder som anmäls och som inte är akuta avvaktas till efter pandemin är över. Arbetsordern märks med ”Efter Corona”.

Vid arbetsorder som bedöms akut skall anmälaren lämna telefonnummer som reparatören kan kontakta dem på för att avtala om lämplig tid för åtgärd. Detta gäller samtliga felanmälningar.

Vid åtgärdande av fel i lägenhet skall lägenhetsinnehavaren lämna lägenheten. Reparatör går i tidigast en timme efter att hyresgästen lämnat lägenheten.

Vid åtgärd i lokal eller lägenhet på LSS- och äldreboende skall mottagning eller förstärkarkontakt för överskommelse om tidpunkt för åtgärd. Detta för att säkerställa att använda och reparatör inte skall behöva möta i korridor eller annat utrymme.

Observera! Vi ringer på lämnat telefonnummer, vi sms: ar inte. Har kunden inte svarat efter tre försök kommer ordern att avsluta och kunden får anmäla felet igen. Våra fastighetsskötare kommer att ringa från dolt nummer.

 

2020-01-10

Hyresgästföreningen och Hoforshus AB har träffat överenskommelse för justering av hyror för 2020. Parterna har kommit överens om att utgående hyror för bostäder höjs med 2,5 procent från den 1 januari 2020. Utanför  överenskommelsen kommer Hoforshus AB att höja hyran på lokaler, p-platser , garage, motorvärmarplatser och carportar med 2,5 procent från 1 januari 2020.

Behovet av hyreshöjning förorsakas bland annat av ökade kostnader för underhåll, elenergi, värme och renhållning kommande år.

VD  Christian Rickardsson

 

 

2019-10-01

Dataparkering startar 1 oktober

Datumparkering krävs inom Hofors tätort under perioden 1 oktober - 31 maj för att underlätta snöröjning samt sand- och lövupptagning.

Det är förbjudet att parkera:

  • på dagar med udda datum på den sidan av vägen som har udda adressnummer.
  • på dagar med jämna datum på sidan av vägen som har jämn adressnummer.
  • Förbudet gäller mellan kl 00.00—08.00.

Parkera över natten? Lär dig denna regel

  • Parkerar du bilen före midnatt ett udda datum och den ska stå parkerad till nästa morgon parkerar du på den sidan av gatan som har udda adressnummer.
  • Parkerar du bilen efter midnatt ett udda datum parkerar du på den sidan av gatan som har jämnt adressnummer.

Tänk på datum i månadsskiftet

Tänk till extra vid månadsskiftena. Ofta kan det vara udda datum två dagar i rad.

Vi inför datumparkering dessa månader för att underlätta för renhållningen av gator. Det gäller till exempel snöröjning och sand- eller lövupptagning.

 

2019-09-30

Välkommen alla hyresgäster t ill Trygghetsvandring

Den 23 oktober kl 18.00-20.00

Vi kommer att vandra runt i ert bostadsområde tillsammans med er hyresgäster som bor på Göklundsvägen 1-19.

Era synpunkter är viktiga för att vi ska få ett försäkring och bättre bostadsområde. Hoforshus vill veta vad bara DU önskar för att trivas.

Vi samlas utanför Göklundsvägen 1 och vandrar runt i ert bostadsområde för att titta på tryggheten och trivseln.

Vi avslutar med en gemensam fika, frågestund och information i Hyresgästföreningens lokal på Göklundsvägen 9. Barnvakt finns så barnen kan vara i lokalen och pyssla medans vi vuxna vandrar runt i bostadsområdet.

Varmt välkommen hälsar

  

 

2019-02-19

Välkommen alla hyresgäster t ill Trygghetsvandring

Den 14 mars kl 18.00-20.00

Vi kommer att vandra runt i ert bostadsområde tillsammans med er hyresgäster som bor på Hantverkargatan 26 - 38

Era synpunkter är viktiga för att vi ska få ett försäkring och bättre bostadsområde.

Vi samlas utanför Hantverkargatan 26 och vandrar runt i ert bostadsområden för att titta på tryggheten och trivseln.

Vi avslutar med en gemensam fika och frågestund i lokalen på Hantverkargatan 26.

 

Varmt välkommen hälsar

Hoforshus, Hyresgästföreningen, Hofors kommun säkerhetschef och Polisen .

     

2019-01-23

Vi har uppmärksammats på att det bara nu går runt personer i våra fastigheter och vill kontrollera element.
Dessa personer kommer inte från Hoforshus och är heller inte anlitade av Hoforshus för att göra detta!

Vår personliga har arbetskläder med vårt namn och logga på, de ska dessutom kunna identifiera sig när de kommer.
Var försiktiga med vem ni släpper in!

2019-01-17

Har du frågor angående snöröjningen? Ring 0290-77 18 01, måndag-fredag ​​mellan kl 7-16.