Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Trafikinfo Linje 46, se Nyheter * Hyresrabatt april, maj och juni 2020 för företag i utsatta branscher, se vidare under Nyheter* Pga rådande omständigheter med corona, utför vi endast akuta felanmälningar. Se vidare under Nyheter.

Vår 1

Om Hofors Hus

Hoforshus AB tillhandahåller bostäder i livets alla skeden och ändamålsenliga lokaler för näringsliv och kommunens verksamhet

Hoforshus AB är ett så kallat allmännyttigt bostadsföretag med idag cirka 1000 bostäder i Hofors kommun. Detta innebär att cirka 3.000 av kommunens invånare bor hos oss. Därutöver äger och förvaltar bolaget även kommunens skolor, daghem, fritidsgårdar, servicehus, med mera, samt ett antal kommersiella fastigheter och lokaler.

Med denna presentation över våra bostadsområden, hoppas vi att Ni finner ett boende hos Hoforshus AB som självklart boendealternativ när Ni flyttar till eller inom Hofors.

Välkommen till Hofors!