Vår 1

Om Hoforshus

Hoforshus AB erbjuder bostäder i livets alla skeden samt ändamålsenliga lokaler för näringsliv och kommunens verksamhet

Hoforshus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag med idag cirka 1000 bostäder i Hofors kommun. Det gör ungefär 3.000 av kommunens invånare bor hos oss. Därutöver äger och förvaltar bolaget bland annat kommunens skolor, förskolor och servicehus, samt ett antal kommersiella fastigheter och lokaler.

Vi hoppas vi att du ser ett boende hos Hoforshus AB som ett självklart boendealternativ när du flyttar till eller inom Hofors.

Välkommen hem!