Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för hoforshus.se

Hoforshus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats.

Den här sidan beskriver hur hoforshus.se efterföljande lagen om tillgänglighet till digital offentlig tjänst, eventuella kända tillgängliga problem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan behandla dem.

 

Hur är din webbplats?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehållet som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehållet från hoforshus.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt en arbetsdag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@hoforshus.se
  • ring 0290 - 77 18 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att använda webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivet på den här sidan, eller om du anser att vi

inte har ytterligare lagers krav, meddelar oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig tjänst.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du  kontakta Myndigheten för digital förvaltning  och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig tjänst. Otillgängliga delar beskrivningar nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Listor är inte alltid kodad som listor och kan därför vara svåra att uppfatta för hjälpmedel.

Radbrytningar används som kan försämra navigering och uppläsning.

Det finns instruktioner som inte går att uppfatta för den som inte ser. 

Bilder saknar ibland beskrivning eller har otydliga beskrivningar.

Texter är ibland bilder på text och är svåra att uppfatta för en del hjälpmedel.

Det finns filmer som saknar textning, textalternativ och syntolkning.

En del rubriker saknar rätt kod kan göra det svårare att navigera med hjälpmedel.

Tabeller används för att styra layouten och kan göra det svårt att navigera med hjälpmedel.

Det finns texter med färger som kan vara svåra att se.

Länktexter, etiketter och sidflikar kan vara otydliga.

Hela webbplatsen går inte att nå utan mus.

Det saknas genväg till huvudinnehåll och det saknas sektioner att göra det svårare att navigera med många hjälpmedel.

Ordningen för de som navigerar utan mus är inte alltid logisk.

Webbplatsen har inte ställt in språk så uppläsningen riskerar att bli på engelska.

Fält saknar etiketter och kan vara svåra att förstå för uppläsande hjälpmedel.

Formulär ger inte nödvändigt med stöd när användaren skriver fel.

Formulär saknar automatisk komplettering.

Koden validerar inte, problemet kan ge oanade problem.

Webbplatsen är inte fullt svar och användaren kan behöva rulla i två riktningar.


Oskäligt betungande anpassning

Hoforshus åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lag om tillgänglighet till digital offentlig tjänst för nedanstående innehåll.

HoforsHus har påbörjat arbetet med att ta fram en tillgänglig webbplats där kända fel från nuvarande webbplats är åtgärdade. Vårt mål är att ha åtgärdat kända problem i form av en ny webbplats under år 2021.

Vi hävdar tillfälligt oskäligt betungande anpassning för de listade problem under arbetets gång.

Vi har begränsat möjligheter att göra ändringar på bohos.hoforshus.se och hävdar oskäligt betungande anpassning för problem på sidan under arbetet med att ta fram en helt ny och tillgänglighetsanpassad sida.

Hur vi har testat webbplatsen

WCAG Networks (extern länk) har gjort en oberoende granskning av hoforshus.se

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 18 september 2020.