Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Personal 3

Organisation

Ordförande

Kjell Höglin kjell.hglin@telia.com

Vice ordförande

Linda Lundberg  linda.lundberg@vansterpartiet.se
 

Tf Verkställande direktör

Bertil Östberg bertil.ostberg@hofors.se

Verksamhetschef Fastigheter

Marcus Wallin marcus.wallin@hofors.se

Verksamhetschef Gator/park och fordon

Fredrik Brännvall fredrik.brannvall@hofors.se

Verksamhetschef Elnät

Håkan Wängelin hakan.wengelin@hofors.se

Verksamhetschef Intern Service

Karin Viblom karin.viblom@hofors.se

Se även Organisation (pptx).