Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

* Trafikinfo Linje 46, se Nyheter * Hyresrabatt april, maj och juni 2020 för företag i utsatta branscher, se vidare under Nyheter* Pga rådande omständigheter med corona, utför vi endast akuta felanmälningar. Se vidare under Nyheter.

hofors-hus-gruppbild2.jpg

Organisation

Ordförande
Kjell Höglin kjell.hoeglin@gmail.com

1:e Vice ordförande

Torbjörn Nordström  torbjrn.nordstrm@gmail.com
 
2:e Vice ordförande

Björn Sylwan bjornsylwan@gmail.com

Verkställande direktör

Christian Rickardsson christian.rickardsson@hofors.se

Verksamhetschef Fastigheter

Marcus Wallin marcus.wallin@hofors.se

Verksamhetschef Gator/park och fordon

Fredrik Brännvall fredrik.brannvall@hofors.se

Verksamhetschef Elnät

Håkan Wängelin hakan.wengelin@hofors.se

Verksamhetschef Intern Service

Karin Viblom karin.viblom@hofors.se

Se även Organisation (pptx).