Organisation

Ordförande
Kjell Höglin kjell.hoeglin@gmail.com

1: e Vice ordförande

Torbjörn Nordström  torbjrn.nordstrm@gmail.com
 
2: e Vice ordförande

Björn Sylwan bjornsylwan@gmail.com

Verkställande direktör

Christian Rickardsson christian.rickardsson@hofors.se

Verksamhetschef Fastigheter

Marcus Wallin marcus.wallin@hofors.se

Verksamhetschef Gator / park och fordon

Fredrik Brännvall fredrik.brannvall@hofors.se

Verksamhetschef Elnät

Håkan Wängelin hakan.wengelin@hofors.se

Verksamhetschef Ekonomi

Karin Viblom karin.viblom@hofors.se

Verksamhetschef Kundservice

Karin Westlund karin.westlund@hofors.se