En trygg och trivsam sommar

Att bo i flerfamiljshus bygger möjligheter till en fin gemenskap med goda grannar. Det ställer dock krav på hänsyn och ömsesidig respekt. Här finns några regler som hjälper till att skapa en tryggare och mer trivsam sommar för alla.

Studsmattor

Studsmattor i bostadsområdet är endast tillåtet på den egna tomten och det ska finnas skydd så att inga obehöriga kan ta skada. Du ansvarar själv för säkerheten och för att dina grannar inte stör eller kommer till skada. Felaktigt uppställda studsmattor ska omedelbart tas bort vid begäran.

Pool

Hos Hoforshus får du ställa upp en pool om du bor i en lägenhet med egen tomt. Poolen, eller plaskdammen får ha maximalt 20 cm vattendjup och rymma som mest 500 liter vatten. En plaskdamm eller motsvarande där vattennivån är mindre än två decimeter behöver inte ha något särskilt skydd.

Om du bor i en lägenhet med individuell mätning av el och vatten kan du ha en bassäng djupare än 20 cm. Då gäller följande säkerhetsregler för att undvika barnolycksfall:

  • Du måste ha ett minst 90 cm högt staket runt poolen, det ska inte gå att klättra på eller krypa under staktetet. Finns en grind ska den inte kunna öppnas av barn.
  • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeter maskvidd när man inte använder poolen. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Som ägare av en pool är du juridiskt ansvarig för att det inte händer en olycka. Det betyder att du själv ansvarar för säkerheten. Tänk också på att det inte är tillåtet att fylla poolen med varmvatten från lägenheten. Vid avtappning av poolen måste du se till att vattnet inte orsakar skada på fastigheten. Du blir själv ersättningsskyldig för alla eventuella skador.

Husdjur

Använd koppel, rasta inte hunden var som helst och plocka upp efter den. Om du har katt ska du hålla den under uppsikt och se till att den inte förorenar trädgårdar, lekplatser och grannarnas altaner.

Grillning

Grilla gärna. Det är tillåtet att grilla på balkongen om du använder elgrill. Gasol- eller kolgrill är inte tillåtet på balkongen. I marklägenheter är det tillåtet att grilla på uteplatsen om grillen placeras så att grannarna inte störs av lukten och att det inte finns risk för brand.

Störande grannar

Det bästa sättet är att tala med grannen. Om detta inte hjälper kan du under kontorstid kontakta vår felanmälan på tel. 0290-771840 eller via mejl info@hoforshus.se. Om störningen sker utanför kontorstid ringer du till jouren på tel. 026-103800. Ditt namn lämnas inte ut av någon.

Fest

Ska du fixa en fest? Meddela dina grannar några dagar innan. Du får dock inte uppträda så att stör de andra hyresgästerna oavsett tidpunkt. Som lägenhets­innehavare ansvarar du för att dina besökares uppträdande.

Visa hänsyn, ta hand om varandra, säg ”Hej!” till en granne och ät glass! Trevlig sommar!