Stora regnmängder har fallit

Uppdatering 2021-08-18 kl 13.30: Många ringer om forsande vatten på vägar och bortspolade vägar. Vi vill klargöra att det inte går att åtgärda vägar innan vattnet har sjunkit undan. Hur lång tid det tar är svårt att sia om.

Uppdatering 2021-08-18 kl 10.00: Det har kommit ca 110 ml regn som orsakat översvämningar med stora skador på bostäder, kommunala lokaler, gator och vägar. Vi arbetar för fullt med inventering av skador och att hjäla dig som ringer felanmälan. Läs mer under Viktigt meddelande.

SMHI varnar för att det från tisdag eftermiddag till onsdag eftermiddag kan komma stora mängder regn över Gävleborgs län. Regnet väntas bli ihållande och tidvis kraftigt med regnmängder på upp till mellan 70 och 100 millimeter.

Stora mängder regn

Regnmängderna kan leda till översvämningar i källare, dagvattensystem och mindre vattendrag samt översvämmade vägar vilket kan leda till trafikstörningar. Det finns även en risk för strömavbrott.

Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för stora regnmängder. Varningen gäller hela länet men SMHI uppger att det är osäkert var de största regnmängderna kommer. Håll dig uppdaterad via SMHI.

Förbered dig och håll dig uppdaterad.
Du som bor i eller nära ett område som riskerar att drabbas av översvämningar bör se över hur du bäst förbereder dig.

Mer information om väderläget hittar du hos SMHI Länk till annan webbplats.

Hos Krisinformation.se Länk till annan webbplats. hittar du checklista för hur du förbereder dig inför en översvämning.