Hyrorna för 2022 är klara

Hoforshus AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2022. Hyrorna höjs med 1,85 procent
från den 1 mars år 2022.

Utanför överenskommelsen kommer Hoforshus AB att höja hyran på lokaler, p-platser, garage, motorvärmarplatser och carportar med 1,85 procent från 1 mars 2022.
Behovet av hyreshöjning förorsakas bland annat av ökade kostnader för underhåll, elenergi, värme och renhållning..