Vi bygger miljöhus

I dag har vi startat arbetet med att bygga tre stycken miljöhus i Göklund. Miljöhusen är tänkta att underlätta för dig som hyresgäst att sortera dina hushållssopor rätt.
Arbetet beräknas vara klart längre fram i vår.