Kasta inte fimpen från din balkong

Det är förenat med livsfara att kasta glödande cigarettfimpar från balkong.

Förutom risken för brand på underliggande balkonger så skräpar det ner vår omgivning. Fimpar är gjorda av plast och bryts inte ner med tiden. Dessutom kan cigarettfimpar orsaka brand i gräsmattor och buskage, vilket är viktigt att tänka på med tanke på de senaste årens torra somrar.

Ny lag om nedskräpning

Det är olagligt att skräpa ner i Sverige. Den som skräpar ner kan få böter eller fängelse om nedskräpningen är mer omfattande. Mindre nedskräpning, som t.ex. om man kastar ett enstaka skräp på gatan, kan leda till en skräpbot på 800 kr.

Faktaruta

Tobaksrelaterat skräp är det vanligaste avfallet i Sveriges tätorter. Enligt en skräpmätning Länk till annan webbplats. som Håll Sverige Rent gjorde 2020 stod cigarettfimpar för 62 procent av skräpet och portionssnuset för 14 procent.

Problemet med engångsplast är stort, både för att den mesta plasten tillverkas av fossila råvaror och för att den efter användning ofta hamnar i naturen, och så småningom i haven. Vissa engångsplastartiklar som är möjliga att ersätta med andra material är redan förbjudna sedan 3 juli 2021. Det gäller bland annat bomullspinnar, bestick, tallrikar, ballongpinnar och sugrör.

Nedskräpning regleras i miljöbalken och det är redan idag förbjudet att slänga skräp på marken. Att slänga mindre föremål är nedskräpningsförseelse som kan ge 800 kronor i böter. Att slänga enstaka fimpar, snusprillor och kolapappar är ringa förseelse och var tidigare inte straffbart, men den straffriheten försvann 1 januari 2022.