Förbered din fastighet för vintern

Snart står vintern inför dörren och med första snöfallet också snöröjning. Här kommer några tips på hur du förbereder din fastighet för att undvika skador och underlätta snöröjningen.

Fastighetsägarens ansvar under vintern

Du som äger ett hus eller annan fastighet i Hofors kommun är skyldig att hjälpa till med vinterväghållningen utanför sitt hus eller fastighet.

Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon. Om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara mins 2,8 meter och över väg minst 4,8 meter.

Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande så att snöröjaren ser dem. Planera var du ska lägga snön. Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.

Läs mer på hemsidan. Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhet i ditt bostadsområde

Tänk också på att det finns siktregler för fastighetsägare. Du som är fastighetsägare är skyldig att se till att det är fri sikt i utfarter och korsningar för att undvika olyckor. Här kan du se vilka regler som krävs för buskar, träd och häckar på din tomt. Siktregler. Länk till annan webbplats.

Tänk på att häckar och buskar blir väldigt höga när snön lagras ovanpå dem. Planera för vintern genom att hålla växterna lägre inom siktreglerna.