Hyrorna för 2024 är klara

Hoforshus AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om justering av hyror för 2024.

Parterna har kommit överens om att utgående hyror för bostäder höjs med 4,8 procent från den 1 januari 2024.

Utanför överenskommelsen kommer Hoforshus AB att höja hyran på lokaler, p-platser, garage, motorvärmarplatser och carportar med 4,8 procent från 1 januari 2024.

Behovet av hyreshöjning förorsakas bland annat av ökade kostnader för räntor, underhåll, elenergi, värme och renhållning kommande år.