Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

nedskrapning.jpg

Anmäl nedskräpning

Anmäl nedskräpning på www.fixamingata.se Var förberedd på att svara på följande frågor när du gör din anmälan. Svaren underlättar bedömningen av hur allvarlig nedskräpningen är.

  • Var upptäckte du nedskräpningen?
  • Hur omfattande är nedskräpningen och vad består den av? Rör det sig till exempel om skräp på marken, krossat glas, dumpningar av miljöfarliga vitvaror eller bilar?
  • Är nedskräpningen i vatten?
  • Finnar riskerar någon skadar sig på grund av skräpet?

Bra att veta vid anmälan om nedskräpning

Hoforshus ansvarar för renhållning av allmän plats och natur på kommunal mark, men även för renhållning längs med kommunala vägar, gång- och cykelvägar och torg. Undantaget är trottoar och gångbana inom detaljplanerat område, där intilliggande fastighetsägare ansvarar för renhållningen.

Nedskräpning längs med statliga vägar anmäls via  Trafikverkets hemsida.

Nedskräpning i anslutning till Förpacknings- och tidningsinsamlingens återvinningsstationer anmäls till FTI, läs mer på FTI: s hemsida.