Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

.

Fixa min gata

Fixamingata är en nationell e-tjänst som drivs av föreningen Sambruk. Tjänsten tillåter dig att se och
rapportera problem i din närmiljö till berörd kommun. Detta gör du genom att på ett enkelt sätt markera problem
på en karta och ge en kortfattad beskrivning. 

Fixamingata är främst anpassad för att rapportera fysiska problem i din närmiljö, exempelvis sådant som
ä
r trasigt eller smutsigt, sådant som behöver underhållas, lagas, städas eller rensas, till exempel: 

 • Övergivna bilar och cyklar
 • Graffiti
 • Nedskräpning
 • Gatustädning, exempelvis trasigt glas på en cykelbana
 • Trasig gatubelysning
 • Hål i vägar och gångbanor

Vad är fixamingata.se inte till för?

Tänk på att inte ange några namn då dina ärenden publiceras öppet via internet.
Nedan ges exempel på ärenden som inte ska rapporteras via fixamingata.

 • Brådskande och akuta problem
 • Oljud i din närmiljö
 • Brand och rök
 • Förslag på nya vägar
 • Klaga på dina grannar
 • Klaga på din kommun
 • Droger, djurplågeri, stöld eller andra kriminella aktiviteter.

Vatten och avlopp via FixaMinGata

Felanmälan gällande vatten och avlopp i det kommunala VA-nätet gäller endast under kontorstid.
För akuta ärenden och felanmälan dygnet runt tel 020-37 93 00.

Om felet är inne på fastigheten är det fastighetsägaren som måste hantera felet.

Har du frågor om e-tjänsten?
Kontakta Föreningen Sambruk info@fixamingata.se