Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Flytta hemifrån? Just nu har vi många 1-2 rok lediga - flera av dem med omgående tillträde. Är du mellan 18-25 år ger vi dig ungdomsrabatt. ~~ ~~ Parkera bilen på din egna plats - nu har vi lediga parkeringsplatser och garage för uthyrning. ~~

På gång ...

 

2019-10-04

Mark- och asfalteringsarbeten kommer att utföras på följande gator:

Pålsbovägen och Kopparslagarvägen under v. 39-42.

Hammarvägen, Dammfallsvägen och Lissjögatan under v. 39-45

 

 

 

2019-04-01

Idag har vi påbörjat sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Hofors Kommun

Du som är fastighetsägare samarbetar med oss ​​och håller din gångbana ren från sand. Finnar det ingen gångbana tillämpa en meter från tomtgränsen. Hjälp oss att sopa gatan närmast trottoarkanten där maskinen inte kommer åt.

Såga ner uthängande grenar som hindrar sopmaskinens framkomlighet, men tänk på att trädgårdsavfallet inte får sopas ut i gatan. Lägg till löv och grenar i komposten istället.

Observera att sandupptagningen kan komma att ske i flera steg och att vi därför inte är klara när den första maskinen passerar din fastighet.

Viktigt är att tänka på att dataparkering tillämpas till och med 31 maj.