Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

~~ Begränsad framkomlighet! Vi påbörjar dikningsarbeten i Hoo, Sotarskär och Rönningen under v 20. ~~

På gång ...

2021-05-12

Under vecka 20 påbörjas dikning längs vägarna i Hoo, Sotarskär och Rönningen. Framkomligheten kan vara begränsad vid dikningsarbetena.

 

2021-04-28

Under vecka 18 påbörjas sandupptagningen i Torsåker.

 

2021-04-22

Från och med 26 april klassas de enskilda vägarna upp.

 

2021-04-12

Under vecka 16 inleds arbetet med att hyvla våra grusvägar

 

2021-03-19

På måndag inleds arbetet med att ta upp sanden på våra gator, skolgårdar m m.

 

2021-03-01

Alla enskilda vägar i Hofors kommun är från och med 2021-03-08 nedklassade till 4 ton bruttovikt.

Skyltar finns uppsatta på aktuella vägar. För transport med fordon med en bruttovikt som överstiger 4 ton så krävs tillstånd från Hoforshus gatuansvariga, som bedömer om viss utdelning kan komma att ges eller ej. Sophämtningen kommer inte att beröras under nedklassningen.

Har du frågor?  Ring 0290-771810 eller mejla till  info@hoforshus.se

2021-01-22

Vi har uppdaterat vår information om vinterväghållning.  Läs mer under rubriken  Trafik och infrastruktur.

 

2020-11-02

Vi har en ny tjänst där du enkelt kan felanmäla problem vid vägar, gator och gatubelysning.  Den heter Fixa min gata och du hittar mer information under rubriken Trafik och infrastruktur .

  

2019-10-01

Dataparkering startar 1 oktober

Datumparkering krävs inom Hofors tätort under perioden 1 oktober - 31 maj för att underlätta snöröjning samt sand- och lövupptagning.

Det är förbjudet att parkera:

  • på dagar med udda datum på den sidan av vägen som har udda adressnummer.
  • på dagar med jämna datum på sidan av vägen som har jämn adressnummer.
  • Förbudet gäller mellan kl 00.00—08.00.

Parkera över natten? Lär dig denna regel

  • Parkerar du bilen före midnatt ett udda datum och den ska stå parkerad till nästa morgon parkerar du på den sidan av gatan som har udda adressnummer.
  • Parkerar du bilen efter midnatt ett udda datum parkerar du på den sidan av gatan som har jämnt adressnummer.

Tänk på datum i månadsskiftet

Tänk till extra vid månadsskiftena. Ofta kan det vara udda datum två dagar i rad.

Vi inför datumparkering dessa månader för att underlätta för renhållningen av gator. Det gäller till exempel snöröjning och sand- eller lövupptagning.

 

2019-10-04

2019-10-04

Mark- och asfalteringsarbeten kommer att utföras på följande gator:

Pålsbovägen och Kopparslagarvägen under v. 39-42.

Hammarvägen, Dammfallsvägen och Lissjögatan under v. 39-45

 

 

 

2019-04-01

Idag har vi påbörjat sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Hofors Kommun

Du som är fastighetsägare samarbetar med oss ​​och håller din gångbana ren från sand. Finnar det ingen gångbana tillämpa en meter från tomtgränsen. Hjälp oss att sopa gatan närmast trottoarkanten där maskinen inte kommer åt.

Såga ner uthängande grenar som hindrar sopmaskinens framkomlighet, men tänk på att trädgårdsavfallet inte får sopas ut i gatan. Lägg till löv och grenar i komposten istället.

Observera att sandupptagningen kan komma att ske i flera steg och att vi därför inte är klara när den första maskinen passerar din fastighet.

Viktigt är att tänka på att dataparkering tillämpas till och med den 31 maj.