På gång ...

2019-11-11

 

 

2019-10-04

Mark- och asfalteringsarbeten kommer att utföras på följande gator:

Pålsbovägen och Kopparslagarvägen under v. 39-42.

Hammarvägen, Dammfallsvägen och Lissjögatan under v. 39-45

 

 

 

2019-04-01

Idag har vi påbörjat sandupptagning från gator, gång- och cykelvägar inom vårt väghållningsområde i Hofors Kommun

Du som är fastighetsägare samarbetar med oss och håller din gångbana ren från sand. Finns det ingen gångbana gäller en meter från tomtgränsen. Hjälp oss att sopa gatan närmast trottoarkanten där maskinen inte kommer åt.

Såga ner uthängande grenar som hindrar sopmaskinens framkomlighet, men tänk på att trädgårdsavfallet inte får sopas ut i gatan. Lägg löv och grenar i komposten istället.

Observera att sandupptagningen kan komma att ske i flera steg och att vi därför inte är klara när den första maskinen passerat din fastighet.

Viktigt är att tänka på att datumparkering gäller till och med 31 maj.

För mer information kontakta 0290-771801 alt. info@hoforshus.se