Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Datumparkering vägmärke3.JPG

Datumparkering

Datumparkering startar 1 oktober

Datumparkering gäller inom Hofors tätort under perioden 1 oktober - 31 maj för att underlätta snöröjning samt sand- och lövupptagning.

Det är förbjudet att parkera:

  • på dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.
  • på dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.
  • Förbudet gäller mellan kl 00.00—08.00.

Parkera över natten? Lär dig denna regel

  • Parkerar du bilen före midnatt ett udda datum och den ska stå parkerad till nästa morgon parkerar du på den sida av gatan som har udda adressnummer.
  • Parkerar du bilen efter midnatt ett udda datum parkerar du på den sida av gatan som har jämnt adressnummer.

Tänk på datum i månadsskiftet

Tänk till extra vid månadsskiftena. Ofta kan det vara udda datum två dagar i rad.

Vi inför datumparkering dessa månader för att underlätta för renhållningen av gator. Det gäller till exempel snöröjning och sand- eller lövupptagning.