Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

farliga_trad.jpg

Anmäl träd som kan vara farliga och bör fällas

Om du upptäckt ett träd som riskerar att falla, så att någon eller något kan komma till skada, hittar du här information om hur du kan rapportera det till Hoforshus.

Anmäl via telefon

Om du vill anmäla via telefon så ringer du till Hoforshus kundtjänst. Var då gärna förberedd på att svara på följande frågor när du gör din anmälan. Svaren hjälper oss att bedöma hur pass akut situationen är.

  • Var upptäckte du trädet/träden?
  • Hur många träd rör det sig om?
  • Medför trädet/träden risk att någon kommer till skada?
  • Varför anser du att trädet/träden medför fara? Var beredd på att få beskriva vad du tycker är fel.
  • Medför trädet begränsad framkomlighet på något sätt?

Kontaktuppgifter till kundtjänst

  • Telefon: 0290 - 77 18 40
  • Öppettider: Måndag - Fredag:08:00–12:00

Så tar vi hand om din anmälan

Träd som anses utgöra akut skaderisk tas om hand omgående.

Träden som misstänks vara farliga för person eller egendom, utgör trafikfara eller vara angripet av sjukdom eller skadedjur besiktas av ansvariga för trädfrågor inom Hoforshus. En handläggare eller entreprenör gör en besiktning av trädets skick och beslutar därefter vad som ska göras med det.