Hofors Hus

Växel 0290-77 18 00

Högt tryck på vår bostadsförmedling, se vidare under Nyheter

Sandupptagningsmaskin.jpg

Sandupptagning

Information om när sandupptagningen startar och hur den går till.

För att sanden ska kunna tas upp måste snö och is vara borta från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Dessutom bör temperaturen hålla sig över noll grader för att minska risken för frosthalka. Att även angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen.

Sandupptagningen sker enligt en förbestämd turordning. Denna turordning ändras varje år.

Så går sandupptagningen till

För att sandupptagningen ska vara effektiv och ha så liten miljöpåverkan som möjligt används flera olika maskiner. För att motverka spridningen av skadliga dammpartiklarna blötläggs först vägen och därefter sopas sanden upp.

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla gångbanan ren utmed fastigheten. Tänk på att sopa ut sanden på gatan innan sanden tas bort från ditt område.

Hoforshus sandupptagningsfordon är endast anpassade för att sopa upp sand. Trädgårdsavfall och annat material är du som fastighetsägare ansvarig att ta bort själv.

Följ datumparkering

Om datumparkeringen följs går sandupptagningsarbetet snabbare och blir mer effektivt.