Gemensamma utrymmen

Ett flertal funktioner och lokaler i ett bostadsområde används av många hyresgäster. Därför är det bra med gemensamma regler för hänsynens skull.