• På Källarvägen 2 är hissen avstängd 28/9 - 5/10

Gemensamma utrymmen

Ett flertal funktioner och lokaler i ett bostadsområde används av många hyresgäster. Därför är det bra med gemensamma regler för hänsynens skull.