Tillgänglighet på webbplatsen

Hoforshus står bakom www.hoforshus.se. Vårt mål är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I den här texten beskriver vi hur www.hoforshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medveten om vissa brister som kan skapa problem i tillgängligheten på den här webbplatsen. För mer information, se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.hoforshus.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vi vill få reda på om problem finns. Meddela oss därför om du upptäcker problem som inte är beskrivna i den här texten, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del, men inte fullt, förenlig med lagen om tillgänglighet till offentlig service. Otillgängliga delar och brister beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt i enlighet med lagen om tillgänglighet till offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det kan förekomma tillgänglighetsproblem i struktur för kontaktformulär på webbplatsen.
  • Det kan förekomma PDF:er som inte är tillgänglighetsanpassade på webbplatsen.
  • "Mina sidor" är inte tillgänglighetsanpassade och kan innehåll tillgänglighetsfel.

Oskäligt betungande anpassning

Hoforshus åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för tidigare beskrivet innehåll. Känt problem med struktur på formulär finns felanmält hos leverantören av webblösningen.

Vår ambition är i övrigt att löpande åtgärda eventuella kända brister i tillgängligheten beskrivet i tidigare stycken.

Hur vi testat webbplatsen

Svensk Webbhandel AB har gjort en granskning av www.hoforshus.se i och med publiceringen av den nyaste versionen av webbplatsen.

Den senaste bedömningen gjordes den 02 Februari 2021.
Redogörelsen uppdaterades senast den 02 Februari 2021.