Hushållsmaskiner

Hushållsmaskiner underlättar det vardagliga arbetet. Ibland hör vissa hushållsmaskiner till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.

När du installerar hushållsmaskiner måste alla installationer göras på ett fackmannamässigt sätt. Om det uppstår en skada, t ex en vattenskada på grund av att en maskin är felaktigt installerad kan du bli ersättningsskyldig. Alla elinstallationer måste göras av en behörig elektriker.