• På Källarvägen 2 är hissen avstängd 28/9 - 5/10

Störningar

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör på sig i bostadsområdet – det är liv och rörelse helt enkelt.