Störningar

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör på sig i bostadsområdet – det är liv och rörelse helt enkelt.