Rättigheter & skyldigheter i boendet

Du ska alltid kunna känna dig trygg i ditt boende. Därför upprättas ett hyreskontrakt mellan dig och Hoforshus. Detta kontrakt reglerar vad som ingår i hyran, dina rättigheter och skyldigheter som hyresgäst, uppsägningstiden när du ska flytta med mera.