Frågor och svar om skötsel av våra vägar

Varför klipper ni inte längs vägkanterna? När kommer ni och saltar grusvägen? Här finns svaren på dessa och andra frågor rörande våra vägar och vägrum. Sidan är under uppbyggnad och fler frågor och svar läggs upp löpande.

När utförs hyvling av vägar?
Svar: Hyvling av grusvägarna sker i normala fall på våren direkt efter tjällossning och under hösten.

När utförs dammbindning?
Svar: Dammbindning av vägarna sker så snart tjälen har släppt på våren direkt efter hyvlingen.

När utförs kantslåtter?
Svar: Kantslåtter utförs på eftersommaren för att undvika rotskott, samt för att gynna den biologiska mångfalden.