FELANMÄLAN - HYRESGÄST

Innan du felanmäler

En del ”fel” som uppstår i din bostad ska du åtgärda själv. Det handlar exempelvis om att byta lampor, proppar, rensa vattenlås. En vanlig felanmälan är att spisen inte startar, det beror oftast på att barnlåset är aktiverat. Läs i spisens manual hur du avaktiverar det.

För att undvika felaktiga felanmälningar ska du följa våra råd under Vårda din lägenhet.

Felanmäl på "Mina sidor"

Logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats. och gör din felanmälan - dygnet runt.

Felanmäl genom att ringa oss

Du kan även göra din felanmälan genom att ringa till kundservice på telefon 0290-77 18 40.

Kundservice är öppen för felanmälan måndag-fredag kl 8-12.

Observera att vi inte tar emot felanmälan via mejl eller Facebook.

AkutA fel

Vid akuta fel efter telefontiden ska du ringa jouren på telefon 026-10 38 00.

En akut felanmälan innebär saker som är fara för fastighet eller människor, exempelvis vattenläckage och krossade rutor i entrédörr. Läs mer om akuta fel.

Vad händer med din felanmälan?

När du ringer in till vår kundservice eller själv gör en felanmälan på Mina sidor skapas en anmälan i vårt fastighetssystem.

Därefter gör vi en bedömning om hur felet ska prioriteras. Akuta fel som innebär en fara för fastighet är alltid prioriterade. Ibland får du snabbt hjälp medan det andra gånger kan dröja. En del fel åtgärdar våra tekniker, medan vi tar hjälp av entreprenörer för att åtgärda andra.

Om du i din felanmälan angett att det är okej att gå in med huvudnyckel får du oftast hjälp snabbare.