• På Källarvägen 2 är hissen avstängd 28/9 - 5/10

Akuta fel

Här kan du läsa hur vi skiljer på akuta och ej akuta fel.