Årsredovisning

Fastighetsvärden, investeringar, finansiella resultat - alla siffror som gäller Hoforshus AB:s ekonomi hittar du här i våra senaste årsredovisningar.

Översiktlig flerårsjämförelse


2020

2019

2018

2017

2016

Nettoomsättning

179 950

170 272

164 443

183 169

164 240

Resultat efter finansiella poster

484

760

18 059

-4 110

-18 318

Resultat i % av nettoomsättningen

0,27

0,44

10,98

-2,24

-11,15

Balansomslutning

444 023

444 245

468 776

454 152

451 175

Soliditet (%)

22,24

21,82

20,10

16,08

16,39

Avkastning på eget kapital (%)

0,49

0,79

21,59

-5,60

-24,84

Avkastning på totalt kapital (%)

1,55

2,23

6,06

1,33

2,74

Kassalikviditet (%)

38,71

57,48

230,05

133,87

138,92

Antal lägenheter

1 037

1 037

1 037

1 104

1 080

Vakansgrad lägenheter

6,7

4,4

5,2

1,8

4,0

Antal lokaler

187

191

187

189

183

Investeringar

39 513

8 789

15 981

17 006

2 391

Belåningsgrad (%)

80,3

82,5

87,5

86,2

85,8


Här kan du läsa de senaste årsredovisningarna i sin helhet:

Vill du ta del av äldre redovisningar och rapporter? Kontakta oss på info@hoforshus.se