Datumparkering

Datumparkering gäller inom Hofors tätort under perioden 1 oktober - 31 maj för att underlätta snöröjning samt sand- och lövupptagning.

Det är inte tillåtet att parkera:

  • På dagar med udda datum på den sidan av vägen som har udda adressnummer.
  • På dagar med jämna datum på sidan av vägen som har jämna adressnummer.

Förbudet gäller mellan kl 00.00 - 08.00.

Parkera över natten? Lär dig den här regeln:

  • Parkerar du bilen före midnatt ett udda datum och den ska stå parkerad till nästa morgon parkerar du på den sidan av gatan som har udda adressnummer.
  • Parkerar du bilen efter midnatt ett udda datum parkerar du på den sidan av gatan som har jämnt adressnummer.

Ha koll på datum i månadsskiftet, vissa månadsskiften är det udda datum två dagar i rad.