Parkering

Datumparkering gäller inom Hofors tätort under perioden 1 oktober - 31 maj. Det är viktigt att du följer reglerna för datumparkering för att underlätta snöröjning samt sand- och lövupptagning.