Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter att förflytta dig, kan ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.