Tillfälligt parkeringstillstånd

Du kan ansöka om ett tillfälligt parkeringstillstånd hos Hoforshus. Det gäller inom våra fastigheter och endast tillfälligt vid till exempel in- och utflytt.

Kontakta Hoforshus för ansökan om tillstånd: