Träd som kan innebära en risk & bör fällas

Om du upptäckt ett träd som riskerar att falla så att någon eller något kan komma till skada?

Träd som anses utgöra akut skaderisk tas om hand omgående. Träden som misstänks vara farliga för person eller egendom, är en trafikfara, eller verkar vara angripet av sjukdom eller skadedjur, besiktas av ansvariga för trädfrågor inom Hoforshus. En handläggare eller entreprenör gör en besiktning av trädets skick och tar beslut om vad som ska göras med det.

Gör din anmälan här

Anmäl genom att skicka ett mejl till gatapark@hofors.se.

Var gärna förberedd på att svara på följande frågor när du gör din anmälan. Svaren hjälper oss att bedöma hur pass akut situationen är.

  • Var upptäckte du trädet/träden? Bifoga gärna koordinater i din anmälan.
  • Hur många träd rör det sig om?
  • Är det risk att någon kommer till skada?
  • Varför tror du att trädet/träden medför fara?
  • Medför trädet begränsad framkomlighet på något sätt?