Träd & växter

Träd som står på kommunal mark tas inte ned om inte trädet/träden utgör en omedelbar och tydlig risk för skada på person eller egendom. Träd bidrar till vår miljö på många positiva sätt; de utjämnar klimatet över året, dämpar vindar, tar hand om dagvatten och binder skadliga partiklar.

Träden fungerar också som boplatser för fåglar, djur och insekter.