Invasiva arter

Blomsterlupin, jätteloka och jättebalsamin är exempel på invasiva arter. Med hjälp av människan har de tagit sig till Sverige och är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att de hanteras på rätt sätt.

Hur hanterar jag invasiva arter?

Invasiva arter ska inte sorteras som trädgårdsavfall då fröerna kan sprida sig. När invasiva främmande arter trivs bra i sin nya miljö ökar de kraftigt och därför är det viktigt att hindra detta. Det gör du genom att lägga de invasiva växtarterna i förslutna påsar och slänga dom på återvinningscentralen för saker som inte ska återvinnas. Se filmklipp om hur du hanterar invasiv växtlighet nedan.

Läs mer om invasiva arter på Sandvikens kommuns hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.