Underhåll av gator & vägar

Hofors kommun ansvarar för skötseln av det kommunala vägnätet som innefattar vägar och gång- och cykelvägar inom planlagt område. Upptäcker du brister eller felaktigheter tar vi tacksamt emot dina synpunkter. Målet är att Hofors ska vara en trygg och snygg ort.