Trafikverkets Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för väghållningen av det statliga vägnätet. Där inkluderas de större allmänna genom-fartsvägarna samt vägar på landsbygden.

Läs mer om det statliga vägnätet på Trafikverkest webbplats genom att klicka på länken www.trafikverket.se Länk till annan webbplats. .