Fastighetsägarens ansvar under vintern

Du som äger ett hus eller annan fastighet i Hofors kommun är skyldig att hjälpa till med vinterväghållningen utanför sitt hus eller fastighet.

Att tänka på vid snöröjning och halkbekämpning

  • Snöröj och sanda vid din fastighet så blir det säkrare och lättare att ta sig fram.
  • Fastighetsägaren ansvarar för att rensa sina infarter från de snövallar som har blivit till vid snöröjning. Snön får inte skottas ut på kommunens gator.
  • Klipp växter och beskär träd som växer ut i gångbana, cykelbana eller väg. Dessa riskerar annars att skada trafikanter och vinterväghållningsfordon. Om en olycka sker kan du som fastighetsägare bli skadeståndskyldig. Den fria höjden över en gång- och cykelbana ska vara minst 2,8 meter och över väg minst 4,8 meter.
  • Märk gärna ut häckar, staket och murar med snökäppar eller liknande så att snöröjaren ser dem.
  • Skotta och sanda så att brevbäraren kommer fram.
  • Skotta inte så att din granne får din snö.
  • Snö från privat mark får inte tippas på kommunens mark.
  • Placera soptunnan så att det underlättar för snöröjaren.