Vinterväghållning

På uppdrag av Hofors Kommun ansvarar Hoforshus tillsammans med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare för att skapa en god och säker framkomlighet för alla trafikanter i kommuner - året runt.

Bor du i hyreshus så är det din hyresvärd som ansvarar för snöröjning och sandning i området runt fastigheten.

Några tips inför vintern

Sand att använda vid halka på din uppfart finns att hämta nedanför personalparkeringen vid Hoforshus (Ö Parkgatan), vid Bodås gruva samt ovanför Marklunds i Torsåker.

Planera redan innan första snön faller var du ska lägga snön på din tomt. Att skotta ut den på gatan är inte tillåtet och försämrar framkomligheten i ditt bostadsområde.

Skotta upp din gång så pass långt ifrån, eller nära huset, att du inte riskerar att fylla igen gången om snön rasar ned från ditt hustak.