Sandupptagning

För att sanden ska kunna tas upp måste snön ha smält bort från gator, cykelvägar och angränsade gräsytor. Ytterligare bör temperaturen hålla sig över noll grader för att inte riskera frosthalka. Att även angränsade gräsytor måste vara snö- och isfria beror på att de städas samtidigt som sandupptagningen.

Sandupptagningen sker enligt en förbestämd turordning. Denna turordning ändras varje år. Sandupptagningsarbetet går snabbare och blir mer effektivt när alla respekterar datumparkeringen.

Så går sandupptagningen till

För att sandupptagningen ska vara effektiv och ha så liten miljöpåverkan som möjligt används flera olika maskiner. För att motverka spridningen av skadliga dammpartiklar blötläggs först vägen och därefter sopas sanden upp.

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla gångbanan ren utmed din fastighet. Tänk på att sopa ut sanden på gatan innan sanden tas bort från ditt område. Om du missar veckan då vi tar upp sanden på din gata kan du alltid själv sopa upp sanden och köra den till en återvinningscentral.

Våra sandupptagningsfordon är endast anpassade för att sopa upp sand. Trädgårdsavfall och annat material är du som fastighetsägare ansvarig att ta bort själv.